Adásban:
Most

KÁTYÚZÁS ABONYBAN

A Magyar Közút május 20-án megkezdte a Baross Gábor út kátyúzását. A közút kezelésében lévő utak burkolathibáinak javítását eredetileg már márciusban elvégezték volna, de a magasabb rendű utak állapotának jelentős romlása miatt azok prioritást élveztek.
 
A Magyar Közút előzetesen nem tájékoztatja a hivatalt, hogy a fenntartásuk alatt lévő utcák (Ceglédi út, Szolnoki út, Újszászi út, Nagykőrösi út, Kécskei út, Vasút út, Baross Gábor út) javítására, kátyúzására mikor kerül sor, a saját útellenőri szolgálata által jelzett úthibákat javítja az általa meghatározott időben és rendben – tájékoztatott a Településfejlesztési Osztály munkatársa, Vincze István.
 
Az Abonyi Polgármesteri Hivatal rendszeresen, több ízben jelezte már a Zrt-nek a kezelésében lévő utak hiányosságait. A közútkezelő egy korábbi levelében arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a kritikus állapotban lévő Nagykőrösi út, a Vasút út a Kécskei úttól, és a Baross Gábor út saját műszaki adatbázisuk szerint is felújítást igényel, de a korszerűsítések költségvetési forráshiány miatt meghiúsultak. A burkolatjavítási munkálatok március 15. napja után kezdődnek el – ez olvasható a Magyar Közút hivatalnak küldött válaszában.
 
Több lakossági panasz is érkezett a Nagykőrösi és a Baross Gábor út állapotával kapcsolatban. A Nagykőrösi út kátyúzását áprilisban elvégezte a szolgáltató. Mindkettő nagy forgalmat bonyolít, előbbit a városközpontban, utóbbit pedig a Vasútállomás, és a mezőgazdasági munkálatok miatt használják sokan, de a kamionok, tartályautók is szívesen választják ezt az útvonalat. A több évtizede aszfaltot kapott Baross Gábor út sajnos a vasútvonal felújítása során is jelentős károkat szenvedett.
 
A Magyar Közút illetékes munkatársát a fenti problémák miatt többször megkerestem elektronikus úton, melyre azt a választ kaptam, hogy a kedvezőtlen téli időjárás következtében keletkezett burkolathibák javításának igénye nagyobb, mint hogy minden burkolathibát egyszerre kijavíthatnának, ezért a munkákat ütemezetten végzik. Először minden esetben a gyorsforgalmi- és főutakon, ezt követően a kevésbé forgalmas 4-5 számjegyű mellékutakon, végül a bekötőutakon avatkoznak be. A kapacitás végessége miatt az észlelt, javításra ütemezett, de még nem kijavított burkolathibákra egyenetlen úttest veszélyt jelző táblával hívják fel a figyelmet a közútkezelő munkatársai.
 
Május 19-én kelt válaszlevelükben tájékoztattak, hogy a területileg illetékes ceglédi mérnökség az alábbiak szerint tudta teljesíteni, illetve teljesíti későbbiekben a fenntartási feladatait:
 
- A 4611 j. Abony - Nagykőrös összekötő út, Törtel - Abony közötti útszakasz karbantartását hidegaszfaltos javítási technológia alkalmazásával teljes körűen elvégezte, mérnökségünk 2016. április 15. – 2016. május 2. időszak alatt mintegy 25 tonna kátyúzó anyagot használt fel.
 
- A 4612 j. Abony - Tószeg összekötő út 4+000 km szelvényétől az 5+500 km szelvényig tartó útszakaszán a kátyúk mennyisége, minősége (3 cm-nél nem mélyebbek) alapján mérnökségünk a burkolatjavítást a 46315 j. út (Baross Gábor út) burkolatjavítási feladatainak elvégzését követően végzi el.
 
- A 46315 j. Abony állomáshoz vezető úton 10-15 darab kátyú található, munkatársaink a karbantartási tevékenységet 2016. május hónap második felében kezdik meg.
 
Ez a Baross Gábor út Kécskei úttól a Vasútállomásig terjedő szakaszát jelenti, amelynek jelenleg a javítása zajlik. Mint azt a jelenlévő dolgozóktól megtudtuk, csak a nagyobb kátyúk kijavítására van lehetőségük.
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségeinek munkatársai az időjárási körülmények és a rendelkezésre álló gépkapacitás függvényében folyamatosan javítják a balesetveszélyes burkolathibákat. Számos esetben a végleges megoldást a burkolat teljes felújítása jelentené, azonban sajnos erre jelenleg nem áll rendelkezésünkre a szükséges fedezet. Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy európai uniós vagy hazai forrást találjon a térség leromlott úthálózatának felújítására. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a helyreállított, újszerű útszakaszon komfortosabb, biztonságosabb közlekedési feltételek álljanak rendelkezésre – tájékoztatott Málnási Csaba, üzemeltetési-fenntartási főmunkatárs.
 
Darányi Erika
Fotó: Szilágyi Tamás

ONLINE TV

LÁJKOLD FACEBOOK OLDALUNKAT!